top of page

Ambulante begeleiding

RJ Mensenwerk biedt begeleiding en coaching aan volwassenen en kinderen; als individu, stel en als gezin. Ik werk systemisch, bied begeleiding bij relaties, het ouderschap en kan je helpen bij complexe problemen. Ik bied hulp aan mensen met autisme of AD(H)D.

 

Graag kom ik bij je aan huis en ga met je in gesprek, individueel of samen. Ook kan ik je ondersteunen bij praktische vragen.

RJ Mensenwerk is gecontracteerd zorgaanbieder voor de WMO*  en de Jeugdwet. 

 

Mensenwerk is maatwerk en dat begint met kennismaken.

 

 

 

 

Werkmethodes

 

Ik bied begeleiding vanuit mijn werkervaring van de afgelopen ruim 25 jaar. Ik kom bij je aan huis en ga met je in gesprek, individueel of samen (als stel of gezin).

Daarbij maak ik gebruik van verschillende werkmethodes en werk ik vanuit verschillende theorieën, zoals: "Mijn leven", familie opstellingen d.m.v. poppetjes, Het Mattenspel, vanuit de contextuele gedragstherapie (de 4 G 's), contextueel werken met duplopoppetjes, werken met kaarten zoals inspiratiekaarten, (kinder- of puber) coachingskaarten, het kernkwadrantenspel, maken van een collage of moodbord, gespreksvoering vanuit "teken je gesprek", het spel van verlangens, met werkboeken zoals "ik hoor bij jullie allebei" voor kinderen van gescheiden ouders, de hechtingstheorie, systeemtheorie, mindfullness, werken met de verliescirkel, etc.

De manier waarop ik jou of jullie begeleid is afgestemd op jouw of jullie wensen, daar sluit ik bij aan.  

 

* Via het CAK wordt er een eigen bijdrage gevraagd bij ambulante ondersteuning vanuit de WMO. In 2023 betaalt bijna iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- namelijk verlagen. https://www.hetcak.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning/

Ambulante Begeleiding RJ Mensenwerk
bottom of page