top of page

Registraties en Klachtenregeling

KIWA mijn Keurmerk 

Ik ben aangesloten bij Kiwa mijn Keurmerk. Een keurmerk voor zzp 'ers in de zorg. Mijn Keurmerk is er op gericht, op basis van wet- en regelgeving, kwaliteit en ondernemerschap, dat de zzp ’er in het digitale dossier bewijzen toe kan voegen zodat men kan aantonen aan de specifieke eisen te voldoen. 
- Een centrale plek waar alle zorgrelevante documenten zijn opgeslagen;

- De documenten zijn up-to-date conform wet- en regelgeving en geldigheid;

- Certificering en vermelding in het Keurmerkregister;

- Jaarlijkse controle van mijn dossier door Kiwa Mijn Keurmerk als onafhankelijke derde partij. 

SKJ 

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie zijn zij verantwoordelijk voor de wettelijke registratie van hbo- of wo-opgeleide jeugdprofessionals die werken in complexe en risicovolle situaties. Zij toetsen of jeugdprofessionals voldoen aan de criteria voor (her)registratie en onderhouden een stelsel van professioneel toezicht. Daarbij hebben ze altijd oog voor de mens achter de professional. Ze kunnen de regels niet veranderen, maar streven er voortdurend naar om informatievoorziening en processen te verbeteren en zoveel mogelijk een gids voor professionals te zijn waar dit mogelijk is. 

Solopartners & Klachtenportaal Zorg

Ben jij als cliënt ontevreden over de door RJ Mensenwerk geleverde zorg? Dan ga ik altijd eerst het gesprek met je aan. Ik probeer er samen uit te komen. Als een gesprek niet meer mogelijk is omdat de situatie (te) hoog is opgelopen, dan zal ik jou naar de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon leiden.

https://www.solopartners.nl/klachtenregeling-zzp-zorg/ 

https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/

 

bottom of page